Παναγή Τσαλδάρη 4, Νίκαια

Τηλέφωνα:

210 4251 453

210 4926 026

210 4912217

Ελάτε στο "Αιγυπτιακόν"!